PST

“Pneumatic Slug Testing”

 

slug_test_kit[1]

Geoprobe Systems® heeft de kit pneumatische Slug Test ontwikkeld om in de eerste plaats te worden gebruikt met grondwater samplers en grondwater monitoringsystemen van het merk Geoprobe®, en wel om pneumatische Slug tests te kunnen doen in bodems of niet geconsolideerd verzadigd sediment. Met deze techniek kunnen hoogwaardige data worden verkregen om de hydraulische doorlatendheid (K) van de ondergrond heel erg precies te kunnen bepalen. Deze kit voor pneumatische Slug tests past in een koffer en kan overal mee naartoe worden genomen.

Bij een pneumatische Slug test wordt de bovenzijde van de putten afgedicht en wordt er pneumatisch druk (of onderdruk) aangelegd om het statisch peil van de grondwaterlaag te veranderen. Wanneer de druk van de lucht wordt opgevoerd (of verminderd), dan wijzigt het statisch peil van het grondwater tot de druk gelijk is. Zodra het peil in evenwicht is, wordt een klep snel geopend waardoor dan de druk (of onderdruk) verdwijnt. De grondwaterlaag keert dan rustig terug naar het peil en een drukvoeler die op de data acquisitie-interface is aangesloten (die op zijn beurt op een draagbare computer is aangesloten) registreert dan de wijziging van het peil in functie van de tijd.

De kit omvat alles wat nodig is om pneumatische Slug tests te doen in filters die zijn geïnstalleerd met behulp van Geoprobe® boorpijpen van 1,25’’ of 1,5’’. Deze kit omvat de pneumatische ventielen, de afleesschaal, de adaptors voor de boorpijpen, de drukvoeler, de data (aan te sluiten op een draagbare computer) en een manuele pomp voor het onder druk brengen (of het verlagen van de druk) bovenin de put.

slug_test_jed[1]De hydraulische doorlatendheid is een belangrijke parameter in het onderzoek naar pollutie. De K-waarde is nuttig om het volume water te ramen dat door een bepaald deel van de ondergrond stroomt en om de snelheid te ramen waarmee het verontreinigde grondwater zich verplaatst.

Het klaarmaken van de kit voor pneumatische Slug tests (GW1600) is eenvoudig en neemt slechts enkele minuten in beslag. De vereiste uitrusting is makkelijk te transporteren van het ene meetpunt naar het andere.

Ik heb omwille van de afmetingen van mijn kit verbaasde blikken gezien toen ik me met mijn kit ter plaatse begaf! Het werk was eenvoudig en het materieel was eenvoudig te gebruiken”. Dave Fish – Fish Environmental – Valley Springs, CA.

slug_test_carry[1]De kit voor pneumatische Slug tests (GW1600) omvat alle noodzakelijke onderdelen: de adaptors en de accessoires om de metingen van de hydraulische doorlatendheid te meten met behulp van de grondwater sampleruitrusting van Geoprobe®. De kit past in een koffer en kan makkelijk worden getransporteerd.

Specifieke toepassingen:

 • Slug Tests in een SP16 sampler.
 • Slug Tests in een laag met kleine korrelgrootte.

slug_test_man_assemb-cob[1]slug_test_transducer[1]

 

“Wij hebben de Slug Tests gebruikt in boorpijpen en in controleputten met een kleine diameter. De resultaten waren bijzonder overtuigend en hebben ons in staat gesteld om de volgende fase van ons project te starten met bijzonder nuttige informatie.” Tom Palaia – CH2M Hill – Denver (Colorado)

Het systeem omvat verder:

 • De data-acquisitiesoftware Slug Test om de gegevens in real-time te visualiseren in real-time en om de gegevens te registreren.
 • De pneumatische verdeler omvat de kleppen, een drukregelaar en de afleesschaal die nodig is om de druk (of onderdruk) die wordt aangelegd te visualiseren.
 • De kit omvat de adaptors voor het gebruik van boorpijpen van 1,25’’, 1,5’’ van Geoprobe®.
 • De beperkte diameter van de drukvoeler maakt het mogelijk om Slug Tests te doen in putten met een diameter van amper 12,7mm (0,5 duim).
 • De interface werkt met meetfrequenties van 1,2 en 10 Hz, zodat data recovery in een ondergrond met beperkte doorlatendheid en de trillingsrespons van een ondergrond met grotere doorlatendheid kan worden gevolgd.
 • Een eenvoudige handbediende pomp legt de druk (of het vacuüm) aan die nodig is om pneumatische Slug Test te doen in Geoprobe® trekken met de kleinste diameter.
 • Met een stroomomvormer (inbegrepen in de kit) kunnen slug test worden gedaan met behulp van de batterij of de sigarenaansteker in uw wagen.
 • Dankzij de beperkte diameter van de Geoprobe® boorpijpen is slechts een minimale drain vereist.
 • De volledige kit wordt getransporteerd in een koffer die 13,5 kg weegt (70 x 41 x 18 cm).
 • Andere adaptors zijn als optie verkrijgbaar om slug tests te kunnen doen in putten in PVC met een buitenste diameter van 0,5 tot 2 duim (12,7 tot 50,8 mm).

ESTCP-studie, Port Hueneme – Californië

Welke invloed heeft de constructie van de putten op de bepaling van de hydraulische doorlatendheid?

Deze vraag stond centraal in de studie die werd uitgevoerd door Gary Robbins en Stephen Bartlett van de Storrs University of Connecticut, Mike Barcelona van de University of Western Michigan en Mark Kram van het Naval Engineering Center in Port Hueneme. De studie, die werd gefinancierd door het Programma voor de validering van de veiligheid van milieutechnologie (Environmental Security Technology Certification Program – ESTCP), hield in dat er Slug Tests en pomptests werden gedaan in conventionele putten en in “Direct Push” putten.

“Wij hebben met behulp van de kit voor pneumatische slug tests van Geoprobe® in 13 dagen tijd meer dan 300 tests gedaan in 15 putten. Ik denk dat wij een record hebben gevestigd voor wat het aantal slug tests in die tijdspanne betreft!”, zegt Gary Robbins, professor aan het departement geologie en geofysica van de Storss University Connecticut. Dankzij de steun van Wes McCall, milieugeoloog van Geoprobe Systems®, kon dit commerciële systeem worden gebruikt om tests onder druk en tests onder vacuüm uit te voeren. Met dit systeem kon de evolutie van de druk die door de voeler werd gemeten in real-time en continu tijdens de pomptest worden gemonitored.

En… de nieuwe versie 2.0 van de analysesoftware is nu verkrijgbaar.

Slug Test Analysis Soft

Een didactisch document (MK3181) met daarin de volledige instructies evenals de specificaties van de drukvoeler en de data -acquisitie-interface is verkrijgbaar op verzoek of is als download beschikbaar op www.geoprobe.com. http://geoprobe.com/literature/mk3181-pneumatic-slug-test-kit-instructions-for-gw1600

Reactiemogelijkheid is gesloten