CPT

“Cone Penetration Testing”

 

cpt-HCman[1]

De nieuwe NOVA-CPT uitrusting is verkrijgbaar in bedraad versie, maar ook verkrijgbaar in akoestische en radiofrequentie versie.  CPT gebeurt zonder behulp van klopboormachines en veronderstelt dat er ankers in de bodem worden geplaatst voor een zo groot mogelijke kracht van de hydraulische vijzel voor het persen.

Geoprobe Systems® heeft een overeenkomst gesloten met Geotech AB (Zweden) voor de exclusieve distributie van de CPT-tools in de USA voor geotechniek en milieuprojecten. Het is dus mogelijk om de efficiëntie van de Geoprobe® machines (compact, licht en mobiel) te combineren met deze moderne onderzoekstechniek. De draadloze CPT-sondes kunnen worden gebruikt in combinatie met tal van “statische” platforms (uitsluitend persen, niet stootboren) om continue data en reproduceerbare penetratieresultaten te verkrijgen, en om de kosten in vergelijking met traditionele boor-  en staalnemingsmethoden te drukken. Een CPT-test wordt doorgaans gebruikt om de stratigrafie in situ te bepalen en om de geotechnische parameters van de componenten van de ondergrond te bepalen. Het NOCA-CPT systeem van Geotech AB is uniek in de wereld van de geotechniek omwille van de draadloze overdracht van de data; deze gegevens worden via de boorpijpen naar de oppervlakte gestuurd, zonder dat er een kabel in de boorpijpen zit.

CPTparts[1]De basiscomponenten van het NOVA-RW systeem (radiofrequentie), in wijzerzin, te beginnen van links: kabels, dieptemeter, acquisitie-interface en NOVA-RW radiofrequentiezender met de NOVA-CPT conus.

 

De CPT-conus voldoet aan de standaard ASTM D-5778 voor bodemonderzoeken via elektronische wrijving en via penetratie met de piëzoconus. Deze nieuwe technologie voor draadloze gegevensoverdracht maakt een snellere en makkelijkere profilering mogelijk!

  • CPT-sonde die veel in industriële middens wordt gebruikt en die tijdens de sondering continu, in real-time en draadloos informatie levert. Deze informatie omvat: weerstand bij de tip, weerstand (wrijving) op de buitenste wanden van de conus en de poriënwaterdruk die wordt gegenereerd.
  • Uniek systeem voor datatransmissie.
  • De operator moet zich bij het invoeren en terugtrekken van de boorpijpen geen zorgen maken over de kabel. Het werken met de boorpijpen verloopt efficiënter en er is geen risico op beschadiging van de kabel.
  • De NOVA-RW technologie maakt voor het verzamelen van de gegevens gebruik van radiogolven, waardoor meteen ook, bijvoorbeeld, SCPT sonderingen (Seismische CPT) mogelijk zijn, of camera’s of andere sensoren kunnen worden gebruikt.
  •  Methoden voor de datatransmissie via kabel, akoestisch of via radiogolven.
  • Nieuwe, sterkere conus met een resolutie van 18 bit die preciezere metingen doet.
  • Reproduceerbare penetratieresultaten.
  • Aangezien de binnenruimte van de boorpijpen bij de niet bedrade versies niet wordt gebruikt, kan deze worden gebruikt om tijdens de boring smeermiddelen in te brengen of om een bentonietspecie in te spuiten tijdens het terugtrekken. Klik hier voor een schema van deze configuratie.
  • Kan worden gebruikt met meerdere platformen: boormachines, vrachtwagens voor geotechniek, Geoprobe® machines…
  • De gegevens kunnen met behulp van de CPT-PRO software snel en makkelijk worden geïnterpreteerd zodat de gegevens volledig kunnen worden beoordeeld.

CPT-NOVA-PS NL

CPT-log_1CPT-profiel dat de classificatie van de bodem, de druk ter hoogte van de tip (tip = qc), de laterale wrijving (sleeve friction = fs), de poriënwaterdruk (pore pressure = u2) en de wrijvingsratio (friction ratio = RF) weergeeft. Dit profiel laat duidelijk de variaties zien van de ondergrond die werden aangetroffen tijdens de CPT-test in het district Saline in Kansas. Dit profiel werd gegenereerd met behulp van de interpretatiesoftware CPT-PRO.

CPT-log_2

CPT-profiel dat de classificatie van de bodem, de druk ter hoogte van de tip  (tip = qc), de laterale wrijving (sleeve friction = fs), de poriënwaterdruk (pore pressure = u2) en de wrijvingsratio (friction ratio = RF) weergeeft. Dit profiel laat duidelijk de verandering van klei naar zand zien, zowel aan de hand van de druk aan de tip (qc) als aan de hand van de poriënwaterdruk (u2).

Opgelet: merk de constante stijging van de poriënwaterdruk vanaf 36 voet (11 m) op, wat erop wijst dat de sonde de grondwaterlaag heeft bereikt.

Dit profiel werd gegenereerd met behulp van de interpretatiesoftware CPT-PRO.

Voor meer informatie over deze innovatieve tool die CPT toch wel is, kunt u contact opnemen met Fabian De Weirdt op het nummer +32 (0)67 44 25 41 of ga naar de website van Geotech AB: www.geotech.eu.

Reactiemogelijkheid is gesloten