DI Viewer

De Direct Image® visualisatiesoftware van Geoprobe®

Versie : 3.2 – Build : 18109 – Datum : 24/04/2018

Te downloaden vanaf de : http://geoprobe.com/downloads/direct-image-viewer-32

Wat is de DI Viewer visualisatiesoftware van Geoprobe®?

 • Opent automatisch alle DI-profieltypes van Geoprobe: EC, HPT, MIP, MiHpt, OIP, OiHpt…
 • Wordt gebruikt door operatoren op de bouwplaats om de kwaliteit (QC) van de profielen onmiddellijk na acquisitie te controleren.
 • Wordt gebruikt door consultants, eigenaars en de regelgever om profielen te vergelijken en om een model te ontwikkelen voor de desbetreffende site.
 • Kan meerdere profielen transactiegewijs (Cross Section) of laaggewijs (Overlay) weergeven
 • Omvat rekenalgoritmes voor de raming (na de acquisitie) van de hydraulische doorlatendheid (K) en het hydrostatisch profiel van de HPT-profielen.
 • Kan grafieken afdrukken en exporteren voor andere toepassingen.
 • Bevat een meetinstrument (schaal) voor OIP-afbeeldingen.
 • Kan de Estimated GW Specifieke Conductantie Parameter [μS/cm] tonen voor het schatten van de elektrische geleidbaarheid van grondwater (in zandige bodems) op basis van de wet van Archie.

DI Viewer is een programma dat door Geoprobe Systems® werd ontwikkeld om Direct Image® profielen snel te kunnen visualiseren, vergelijken, afdrukken en exporteren. De bestandstypes die met DI Viewer kunnen worden gebruikt, omvatten de profielen EC, HPT, MIP, MiHpt en HPT-GWS. Geoprobe Systems® stelt deze software gratis ter beschikking van consultants, de regelgever, eigenaars of andere gebruikers van DI data die op die manier de profielen die door de DI dienstverleners worden aangeleverd snel kunnen openen en consulteren.

Fig. 1 hieronder is een typisch visualisatiescherm van DI Viewer:

div_single_log_1-650x386[1]

 

 

 

Fig. 1: Grafiek van een MiHpt-profiel (van links naar rechts): EC, HPT druk met hydrostatisch profiel, respons van de XSD-detector en geschatte K-waarde.

Specificaties van het systeem:

 • Windows XP of recenter
 • Windows Installer V.3.1 of recenter
 • .net Framwork 3.5 (minimum 400MHz voor de processor, 96Mb RAM, 280Mb vrije ruimte en Internet Explorer 5 of recenter)

Optie voor het visualiseren van profielen:

DI Viewer stelt 3 opties voor die de gebruiker in staat stellen om de data snel en makkelijk te kunnen visualiseren en vergelijken om er zoveel mogelijk informatie uit te halen.

De software herkent automatisch het profieltype dat werd geselecteerd. Voor het gekozen profielen worden de juiste reeksen van grafieken getoond. Opties zijn mogelijk om verschillende reeksen van grafieken te visualiseren.

div_single_log2-650x385[1]

« Single Log » (uniek profiel): met deze optie kan om het even welke grafiek worden gevisualiseerd. De software toont de reeks grafieken die specifiek is voor het gekozen profiel. “Single Log” weergave is het standaard visualisatieformaat wanneer de software wordt opgestart (Fig. 2)

Fig. 2: “Single Log” grafiek van een MiHpt met (van links naar rechts): EC, HPT druk met hydrostatisch profiel, respons van de PID detector en geschatte K-waarde. De grafieken tonen de bodemsoort en de doorlatendheid, de plaats van de verontreiniging en het debiet van het grondwater.

div_ol-650x386[1]

« Overlay » (overlap): met deze optie kunt u de grafieken van de verschillende profielen vergelijken (Fig. 3). Deze optie wordt vaak gebruikt met profielen die dicht bij elkaar en op eenzelfde plaats werden verkregen, bijvoorbeeld voor en na de saneringsfase.

Fig. 3: Overlay van 3 MiHpt-profielen met (van links naar rechts): EC, druk HPT, respons van de PID- en FID-detectoren. Deze weergave stelt de gebruiker in staat om de reproduceerbaarheid van de profielen die naast elkaar werden genomen te beoordelen of om na te gaan of de verontreiniging in de loop van een bepaalde periode is veranderd.

Cross Section” (doorsnede): met deze optie kunnen twee grafieken voor meerdere profielen worden vergeleken (Fig. 4). Zij wordt gebruikt om een reeks profielen te vergelijken en om aan te tonen hoe de geologie, de doorlatendheid of de informatie over de verontreiniging veranderen naarmate men zich op een site verplaatst.

Met deze optie is een snelle visualisatie mogelijk zodat kan worden nagegaan of andere profielen moeten worden gemaakt of om de plaatsen te bepalen waar stalen moeten worden genomen.

div_cs-650x386[1]

Fig. 4: Transversale weergave (Cross Section) van vier MIP-profielen. De elektrische geleidbaarheid wordt getoond in het roze, de respons van de PID-detector in het groen. Doorsneden zoals deze helpen de gebruiker om inzicht te krijgen in de verspreiding en de mobiliteit van de contaminanten in de bodem.

Reactiemogelijkheid is gesloten